3 de gen. 2010

2.5. MAPA


AUTOAVALUACIÓ I SEGUIMENT AVALUACIÓ CONTINUADA GLOBAL

Penso que he realitzat un treball correcte, amb un document amb una estructura i exposició clares i una presentació correctes. He après a fer i a incloure els c-maps (representació gràfica), tot relacionant-lo amb el mòdul 2 de Jonassen. També inclou l’índex automàtic, el qual vaig aprendre a fer en l’anterior activitat, gràcies a les explicacions dels companys en el fòrum.


Pel que fa al disseny de l’activitat penso que no és un disseny molt creatiu, ni innovador, però tenint en compte que ens hem d’adaptar a la situació dels aprenents, i en aquest cas eren nens de 4 anys, els quals la majoria no havien utilitzat mai un ordinador, penso que era suficient. A més penso que el més important era que aprofitava una situació real on els nens mateixos van definir el problema i això podia representar aprenentatge significatiu. Les TIC han estat utilitzades coma generadores d’aquest coneixement.


Pel que fa a l’autoavaluació continuada global, penso que és molt positiva i que en mi s’ha produït un canvi conceptual bastant important, ja que revisant els meus primers models mentals sobre les TIC i tot el que l’envolta han canviat molt dels que tinc actualment.


Pensant en les diferents PACS que he anat entregant puc adonar-me dels nous coneixemens que he anat ampliant, reestructurant i revisant. Per exemple, en una de les primeres que varem fer, el debat, en un principi vaig pensar que podria ser un gran caos fer un debat on-line, on a més, teníem un número mínim d’intervencions i de carpetes per a participar. Però em vaig adonar de que un debat on-line també pot ser una font d’aprenentatge. Ja que podem donar lloc al canvi conceptual quan formem models conceptuals per descobriment (revisant els existents) i això és el que passa, quan en el debat, algú estableix un nou sistema conceptual i nosaltres adduïm les nostres pròpies hipòtesi explicatives (argumentacions i contraargumentacions). Quan pensem detingudament sobre els arguments i contrarguments relacionats amb el missatge, el nivell de compromís és molt alt i és molt probable un canvi conceptual.


Revisant la PAC que varem realitzar després sobre els mapes conceptuals, també he canviat el meu punt de vista. Realment em va costar molt realitzar aquest tipus de mapes i em va prendre molt de temps. Però un cop ja saps com funciona el programa, pot ser una eina molt útil, per adonar-nos de la necessitat d’ampliar i reconstruir el coneixement, ja que ens permet plasmar el nostre model de coneixement que tenim fins al moment i així adonar-nos dels dubtes i mancances que tenim i això ens pot servir per a aprendre més, ja que ens podem adonar de la nostra incomprensió inadequada i percebre la necessitat de canvi. I també ens permet avaluar el què hem après, ja que podem comparar els models de pensament que hem anat elaborant a mida que passa el temps, i fer-nos adonar dels canvis que s’hi ha produït.


Recordant l’activitat dels models d’experiències, també m’adono que aquests també poden contribuir a que es produeixi un veritable aprenentatge significatiu. Les històries poden funcionar com a substituts de l’experiència directa, és a dir, tot i no haver realitzat mai aquella experiència podem aprendre de totes maneres de la història que explica aquella experiència. Ja que escoltar històries és quasi equivalent a experimentar un mateix els fenòmens, és a dir, les estructures que utilitzem per entendre la història són les mateixes que utilitzem per a portar a terme una tasca. Tenint en compte la nostra falta d’experiències en activitats d’ensenyament aprenentatge utilitzant les TIC, les experiències que podem trobar en una base de dades com el KITE, o les que comparteixen els companys d’assignatura en el fòrum, poden augmentar el nostre repertori d’experiències. Podem impulsar el canvi conceptual construint models de les experiències de les altres persones, recollint històries sobre les experiències dels altres. Amb la diversitat d’històries podem adonar-nos de la necessitat d'un canvi conceptual sobre el propi món. L'activitat em va agradar molt i vaig aprendre molt de les històries dels companys.


En la última PAC, també he pogut aprendre coses noves, com que una bona planificació és alt important per a poder portar a terme un projecte i que és molt important respondre als interessos i motivacions dels alumnes per tal de que hi hagi aprenentatge significatiu. La resolució de problemes que ens interessen ens fa comprometre i a ser responsables de la busqueda de la solució i això ens provocarà un veritable aprenentatge significatiu. Per tant, no hem d’evitar els problemes sinó utilitzar-los significativament.


Per tant, després de revisar les diferents pacs realitzades i els meus models conceptuals, m’adono que ha estat una assignatura molt interessant, en la qual hem intentat resoldre problemes, hem compartit experiències,històries, models,... i tot això ens ha permès aprendre dels companys i de nosaltres mateixos. Hem pogut ser conscients de la nostra necessitat de canvi conceptual, ens hem pogut comprometre en el propi aprenentatge, hi ha hagut canvis conceptuals i per tant el nostre aprenentatge ha estat significatiu.

12 de des. 2009

PAC 2.2 CONCLUSIONS

Al principi vaig pensar que potser accedir a una base de dades com la de KITE, la qual a més estava tota en anglès, seria molt dificultós per a mi. Però després de llegir al fòrum de l’assignatura, les aportacions dels companys, donant pistes per com traduir la pàgina web utilitzada, em vaig decidir a provar-ho i realment vaig poder comprovar que era molt més fàcil del que em pensava i a més molt interessant, ja que podia llegir diferents casos (històries) sobre l’ús de les TIC en diferents situacions d’ensenyament aprenentatge amb diferents edats, objectius,...


Jo no coneixia cap base de dades com aquesta i penso que és realment interessant, ja que en pots treure molt bones idees sobre la utilització de les TIC a les aules, les quals pots adaptar al teu grup classe i promoure aprenentatges significatius amb els propis alumnes. A més és molt fàcil buscar el que vols a través del seu motor de cerca, pots triar si busques per a una edat en concret, pel tipus d’objectiu, per la tecnologia utilitzada, etc.

Després d’utilitzar la base de dades KITE i de compartir experiències amb els companys en el fòrum, penso que els models d’experiències són una manera diferent d’aprendre significativament.

PAC 2.2. COM ELS MODELS D’EXPERIÈNCIES PODEN CONTRIBUIR A L’APRENENTATGE SIGNIFICATIU

Les històries poden funcionar com a substituts de l’experiència directa, és a dir, tot i no haver realitzat mai aquella experiència podem aprendre de totes maneres de la història que explica aquella experiència. Ja que escoltar històries és quasi equivalent a experimentar un mateix els fenòmens, és a dir, les estructures que utilitzem per entendre la història són les mateixes que utilitzem per a portar a terme una tasca. Tenint en compte la nostra falta d’experiències en activitats d’ensenyament aprenentatge utilitzant les TIC, les experiències que podem trobar en una base de dades com el KITE, o les que comparteixen els companys d’assignatura en el fòrum, poden augmentar el nostre repertori d’experiències.

Les històries són importants per a la comprensió, ja que tot el que sabem ho recordem en forma d’històries i una forma d’entendre el que les persones saben és analitzant les seves històries. El mitjà que ens permet analitzar-les s’anomena raonament basat en casos(RBC).

El RBC és un mètode d’intel•ligència artificial per a representar els coneixements de les persones. Sosté que els coneixements de les persones s’emmagatzemen en la memòria en forma d’històries. Quan es troben amb una situació nova intenten recuperar una situació experimentada que s’assembli i el que van aprendre d’aquella situació. Per tant, els problemes nous es resolen buscant casos semblants del passat i aplicant lliçons d’aquella experiència en el nou cas.

Els estudiants poden impulsar el canvi conceptual construint models de les experiències de les altres persones, recollint històries sobre les experiències dels altres.

En les bases de dades trobem models de les experiències de les persones, aquests son models diferents i representen perspectives i creences múltiples. Quan trobem aquesta diversitat d’experiències podem percebre que ens cal un canvi conceptual propi sobre el món.

Després de comentar com els models d’històries poden ajudar a construir un aprenentatge significatiu, m’agradaria especificar el meu cas concret, utilitzant la base de dades KITE. La base de dades KITE, com ja he comentat abans és un recull d’experiències sobre l’ús de les TIC en l’educació. Mitjançant el motor de cerca ham pogut buscar casos que s’assemblessin a situacions viscudes per nosaltres, o a casos que ens interessessin per l’edat dels alumnes als quals anava destinat, o per la tecnologia utilitzada,...

Al llegir alguns dels casos m’he adonat de la meva manca d’experiència en la utilització de les TIC a l’aula. I he pensat que seria molt interessant poder aplicar alguns dels casos amb els meus alumnes. Per tant, en mi s’ha donat un canvi conceptual sobre aquest món en concret de les TIC a l’aula, gràcies a l’observació de les experiències d’altres companys de professió, i gràcies a la tecnologia de les bases de dades.

Un dels casos que penso que ha estat molt significatiu per a mi dels que han exposat els companys és el cas de la Marina Sobrepere fet en una aula de P5. El seu cas s’anomena “Hi ha diferents tipus d’esquirols” i utilitzen el google per a buscar informació sobre el tema en qüestió. El alumnes trien el nom de la seva aula i aleshores busquen informació el tema triat, a més ells mateixos decideixen buscar la informació a l’ordinador, ja que diuen que els seus pares i mares ho fan així. Per mi aquest cas ha estat significatiu pel fet que jo també treballo amb alumnes d’aquestes edats i ells també trien el nom de la seva aula, però en canvi no m’havia plantejat mai que ells tinguessin interès en buscar informació sobre el tema per Internet com ho fan els seus pares. Jo pensava que els alumnes de P5 encara eren massa petits per a buscar informació en el google sobre un tema en concret, però en canvi veient el cas de la Marina, he tingut un canvi en els meus esquemes i penso que ho podria provar per tal que ells també tinguessin un aprenentatge significatiu sobre el tema triat.

Un altre cas que ha estat significatiu per a mi és el cas nº5005-1 de la base de dades KITE, on el mestre utilitza el correu electrònic per encoratjar l’habilitat d’escriptura de cartes. Per mi ha estat un cas significatiu, ja que he trobat que era un cas molt útil per encoratjar als alumnes en el seu aprenentatge de la lectoescriptura. Escriure un correu electrònic és un dels mitjans de comunicació més utilitzats avui en dia, dons, perquè no utilitzar-lo també amb els més petits? Necessitaran l’ajuda del mestre, però mica en mica seran cada vegada més autònoms i progressaran en el llenguatge escrit i en la utilització de les TIC(tant importants en la societat actual).

Penso que tant els casos de la base de dades, com els casos compartits per els companys, són molt interessants i són una font d’aprenentatge. Ja que com he esmentat al principi, aquestes històries poden servir de substituts de la nostra experiència directa, la podem comparar amb alguna experiència semblant i recordar el que en varem aprendre d’aquella situació o simplement aprendre’n quelcom nou que no havíem experimentat mai, tot produint en nosaltres un canvi conceptual en el nostre propi món.

11 de nov. 2009

2.1.CANVIS EN EL QÜESTIONARI DE L'AVALUACIÓ INICIALSi comparem el qüestionar de l’avaluació inicial amb els canvis que es produirien actualment si el tornes a fer veuríem que hi ha moltes diferències, ja que la meva informació sobre el tema s’ha anat ampliant i he anat integrant la nova informació, reestructurant la que ja tenia, per tant, puc dir que s’ha produït un canvi conceptual. A continuació podem observar el qüestionari amb les respostes que posaria actualment:

 
TE2) L’objecte principal de la Tecnologia Educativa és oferir un bon ventall de tècniques per als docents: 6. Actualment posaria un 4, ja que si que és un dels objectes, no és l’únic, també ofereix un munt de tècniques per als estudiants, com per exemple la organització dels conceptes.

CC2) Aprenc tant dels companys com dels materials i consultors: 8. Actualment posaria un 9. ja que amb la lectura dels mòduls només se’ns obren molts interrogants que gràcies als companys i al consultor es poden resoldre.

TC1) Els professionals de l’educació han de ser competents en les tècniques que asseguren la correcta transmissió del coneixement : 9. Actualment posaria un 1, ja que hem de tenir molt present que el coneixement no es transmet, si no que es construeix, per tant si que hem de ser competents en tècniques però no les de transmissió de coneixement sinó en tècniques de per impulsar un aprenentatge significatiu, per ajudar als estudiant a resoldre problemes,...

DT2) La tecnologia es basa en la ciència per la qual cosa és neutral en relació a prejudicis, valors i actituds: 3. Actualment posaria un 1, ja que la tecnologia no pot ser neutral ja que sempre es desenvolupa en un context determinat del qual en rep influencies.
 
CC1) Les aules de la UOC són una comunitat d’aprenentatge: 8. Actualment 10, ja que hi estic totalment d’acord, ja que ofereixen un aprenentatge actiu, comunicatiu, col•laboratiu i significatiu.

DU2) Els debats virtuals suposen perdre força hores amb poc benefici personal:4. Actualment posaria un 3, ja que al poder veure diferents punts de vista sobre un concepte, ens fa replantejar els nostres models de pensament i fins i tot ens pot portar al canvi conceptual, construint així coneixement.

DU1)Els debats a la UOC poden millorar moltíssim:3. Actualment posaria un 7, ja que amb el debat que varem realitzar vaig poder comprovar com un debat ben estructurat i amb una bona argumentació pot millorar seguir el fil del debat i ajudar-nos a construir coneixement.

TC2) Les TIC són necessàries per transmetre els continguts als alumnes: 7. Actualment posaria un 3, ja que com ja he comentat abans el coneixement no es transmet, sinó que es construeix. Per tant les TIC són necessàries per a construir models i aconseguir així un aprenentatge significatiu.

DT1) El canvi tecnològic determina el canvi social: 7. Actualment posaria un 5, penso que la relació entre tecnologia i societat tenen una relació molt complexa i tots dos s’influencien mútuament.

PAC 2.1. CONCLUSIONS

Tenint en compte que el canvi conceptual és el resultat de la interacció de models mentals amb una nova informació comprensible donant com a resultat una reorganització dels conceptes, penso que si que he sofert un canvi conceptual.


Penso que és així perquè, hi ha hagut una reorganització de conceptes, és a dir, quan he trobat informació que no corresponia amb les meves teories no l’he ignorat sinó que he intentat reconciliar-la amb la que ja sabia. El canvi ha estat intencional, és a dir, en el moment en que he estat conscient que la meva comprensió era inadequada he percebut la necessitat d’un canvi. Ja en les primeres activitats de l’assignatura em vaig adonar d’aquesta necessitat de canvi, per tant el meu canvi ha estat intencional, ja que al adonar-me de la meva manca de coneixements sobre el tema em vaig comprometre a comprendre i a integrar la nova informació que aniria rebent a través del mòduls de l’assignatura i de les aportacions que farien els companys en el fòrum i en el debat.

Després de les reflexions que he anat fent, i amb el desenvolupament d’aquesta PAC, penso que ha quedat bastant clar que en mi si s’ha produït un canvi conceptual. El meu coneixement s’ha anat ampliant, ja que he anat incorporant noves idees i he anat reestructurant el meu model de pensament.


A més també puc dir que s’ha produït un altre canvi conceptual en mi, pel que fa a la utilització de les TIC en els processos d’ensenyament i aprenentatge. En un principi em pensava que podien ser útils, però sobretot pel fet que podien ser motivadores. En canvi ara, després d’haver reflexionat sobre el nostre procés d’aprenentatge en aquesta assignatura i utilitzant les TIC, m’estic adonant de la importància que tenen. Ens permeten veure altres punts de vista, ens permeten plasmar el nostre model de coneixement que tenim fins al moment i així adonar-nos dels dubtes i mancances que tenim. També ens permeten comparar els diferents models de pensament que anem elaborant a mida que passa el temps, i fer-nos adonar dels canvis que s’hi ha produït. Penso que no només les hem d’utilitzar perquè són motivadores, sinó perquè ens ajuden a aconseguir un veritable aprenentatge significatiu.

2.1.CONSTÀNCIA GRÀFICA DEL CANVI CONCEPTUAL